Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THCS. PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Lý do chọn đề tài