Liên hệ

Trường THCS Giao Phong

Địa chỉ: xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Cao Thắng Cảnh  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  0941997499

Email: giaophong161@gmail.com